marți, 29 martie 2011

Obţine cu uşurinţă tot ceea ce este bun

           
Motto: „Cine are, i se va mai da; cine n-are,               
 i se va lua şi ceea ce are.”

"CINE ARE, I SE VA MAI DA".

În această învăţătură excepţională se află un foarte mare secret, cu ajutorul căruia, dacă îl vom înţelege şi aplica, vom putea, doar prin el însuşi, să atingem desăvârşirea spirituală. Mulţi oameni sunt de părere că acest citat este cam nedrept cu cei săraci şi că îi avantajează doar pe cei bogaţi (înţeles numai din prisma sărăciei şi bogăţiei materiale). Însă, în realitate, acesta este un mare adevăr, nu dezavantajează şi nu este nedrept cu nimeni.

 „CINE ARE” atenţia îndreptată mai tot timpul spre abundenţă, întreţine aproape permanent gânduri pozitive de belşug, bunăstare, împlinire şi debordează de o stare de optimism molipsitor, va mai avea parte sau „I SE VA MAI DA” belşug, abundenţă materială şi spirituală, fericire, sănătate şi împlinire, pentru că, cu ajutorul Legii Rezonanţei, el va atrage ca un magnet toate lucrurile bune, corespondente modului său de a gândi şi a fi.

„CINE N-ARE, I SE VA LUA ŞI CEEA CE ARE.”

Adică „CINE N-ARE” atenţia îndreptată spre belşug, abundenţă şi, la modul general vorbind, spre tot ceea ce este bun şi divin, în schimb întreţine aproape permanent gânduri negative de eşec, frică, insucces, sărăcie, lipsuri, lăsându-se acaparat de o stare de pesimism paralizant, care va atrage ca un magnet lipsurile, sărăcia, insuccesul, neajunsurile, „I SE VA LUA ŞI CEEA CE ARE”, adică mica rezervă de stări bune, divine care astfel diminuează (sunt luate), deoarece nu mai sunt alimentate şi întreţinute cu energie, spaţiul lor fiind acum ocupat treptat de cele rele, care sporesc, deoarece lor li se acordă acum toată importanţa şi atenţia. După această explicaţie, lucrurile devin simple şi putem înţelege că nu există niciun vameş care să zică: „Te-am prins că nu ai! Dă-mi şi ceea ce ai!”

Dacă ar fi să analizăm aceste două formulări din punct de vedere logic, ele nu ar avea niciun sens. Pentru că, teoretic, nu ai cum să iei ceea ce nu există. Este ca şi cum cineva ar merge pe jos prin deşert şi ar veni altcineva şi i-ar spune că îi ia maşina pe care nu o are. Însă din punct de vedere a Legii Rezonanţei, această rostire plină de înţelepciune a lui Iisus, capătă sens. Prin aceasta, Iisus ne avertizează că, în realitate, noi suntem singurii responsabili pentru lipsurile pe care le avem.

Întrucât:
- Cu cât gândeşti mai pozitiv şi te simţi mai bine, cu atât eşti mai bine poziţionat în raport cu ceea ce vrei şi vei obţine abundenţă.
- Cu cât gândeşti mai mult negativ şi te simţi mai rău, cu atât eşti mai prost poziţionat şi vei obţine eşecul.
Ceea ce gândim şi simţim este o oglindă perfectă a devenirii noastre. Indiferent de evenimentele sociale, bogaţii (cei care se gândesc la abundenţă) vor continua să se îmbogăţească, iar săracii (cei care se gândesc la nereuşite şi sărăcie) vor continua să devină sărăci. Toate acestea sunt posibile în funcţie de ceea ce simţim şi gândim în mod predominant şi continuu.

Noi deţinem deja, în profunzimile fiinţei noastre, în mod latent, soluţiile perfecte la toate problemele care ne frământă. Putem extrage aceste soluţii din sfera subconştientului, pentru a le aduce în sfera conştientului, direct proporţional cu intensitatea încrederii noastre în capacităţile proprii. Tocmai de aceea, „arta de a obţine tot ce-ţi doreşti” o constituie iscusinţa şi capacitatea noastră de a învăţa cum să ne folosim de sau, mai bine zis, cum să avem acces la aceste soluţii perfecte, care sunt o comoară nedescoperită ce există în fiecare dintre noi. Pe măsură ce vom învăţa cum să ne folosim de această comoară ascunsă în noi şi cum să avem acces la ea, ne vom ridica, aproape fără efort, pe culmi nebănuite.

Devenind experţi în această artă, vom avea mereu parte în viaţa noastră numai de succese. După ce am aflat de această comoară, ar fi o mare pierdere să nu facem eforturi pentru a o descoperi. Dacă la începutul căutărilor noastre e posibil să întâmpinăm unele obstacole sau eşecuri de moment, nu trebuie să ne descurajam, ci trebuie să mergem mai departe. Pentru că această atitudine este de preferat celei în care, de frica eşecului şi a nereuşitei, abandonăm căutările încă de la început.

Alegerea conştientă a căii de autodepăşire şi transformare în sens benefic, obiectiv

Toate exemplele şi explicaţiile de până acum au fost necesare pentru a ne da seama de natura noastră divină, de potenţialităţile noastre ascunse şi pentru a ne motiva să ieşim din starea „călduţă“ în care ne aflăm, existând doar pe orizontală. Renunţăm acum să mai digerăm fără să gândim tot ceea ce primim din afara noastră, de la alţii, de la societatea în care trăim.
Pentru noi poate să înceapă acum adevărata călătorie în sensul evoluţiei. Renunţăm acum la omul vechi care am fost şi facem loc să înflorească în noi omul nou de lumină, omul superior. Acum, după ce ne-am dat seama de adevărata noastră valoare, putem alege în mod conştient să facem loc geniului din noi să se afirme. Fiecare om este important în acest univers şi îşi are rolul său, acolo unde se află.

În fiecare dintre noi există, în stare potenţială, toate posibilităţile. Trebuie doar să ne folosim la maximum darurile şi talentele ascunse. Tot ce avem de făcut în acest sens este să spunem chiar din acest moment un DA ferm şi hotărât libertăţii şi cunoaşterii.

Da, aleg acum să fiu o fiinţă fericită şi prosperă!
Aleg să am o sănătate perfectă!
Aleg să fiu în armonie cu toţi oamenii şi cu întreaga natură!
Aleg să devin conştient de natura mea divină, care este ascunsă chiar în adâncul fiinţei mele!
Aleg să devin bun şi înţelept!
Aleg să fiu plin de compasiune pentru toţi oamenii!
Aleg să-mi asum şi să-mi îndeplinesc cât mai bine menirea mea sau, cu alte cuvinte, rostul meu în viaţă, prin care pot să ajut oamenii şi să le fiu de folos!
Aleg să mă bucur, cât mai conştient, de darurile şi cadourile pe care le primesc de la Dumnezeu.
Aleg să mulţumesc pentru viaţa care mi-a fost dată.
Aleg să mulţumesc pentru aerul pe care îl inspir.
Aleg să mulţumesc pentru hrana pe care o primesc.
Aleg să mă bucur din plin de tot ceea ce este frumos, bun şi încântător.
Aleg să fiu în permanenţă în rezonanţă cu sferele infinite de forţă ale succesului şi prosperităţii.
Aleg în mod ferm şi hotărât calea succesului deplin.
Aleg să devin stăpânul vieţii mele, şi nu subordonatul ei.
Aleg acum să devin mai bun, să mă transform şi să mă dezvolt în bine, să devin dintr-un om obişnuit un om extraordinar.

Toate lucrurile şi evenimentele iau naştere prin intermediul legii rezonanţei

Ne este de un real folos să ştim care este mecanismul real şi cum anume se produc miracolele care apar în viaţa noastră. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită Legii Fundamentale a Rezonanţei, care mai este numită Legea Vibraţiei sau Legea Atracţiei. Totul este rezonanţă. Materia, energiile subtile, energiile vitale, sentimentele, aspiraţiile, gândurile fiecărei persoane sunt posibile datorită acestui proces vibratil, rezonator. Orice trăire interioară pe care o avem, orice gând sau intenţie se reflectă în întregul univers.

La rândul lui, universul răspunde în mod fidel la tot ceea ce se emite. Universul este o ţesătură continuă de acţiuni şi interacţiuni, de emisii şi recepţii. Noi emitem în permanenţă vibraţii bune sau rele către univers şi, implicit, influenţăm mediul exterior în bine sau în rău. Automat, universul exterior răspunde la vibraţiile noastre şi intră în rezonanţă cu universul nostru interior, creând în fiinţa noastră efecte identice celor emise de noi. Unii înţelepţi afirmă că, în procesul de întoarcere a răspunsului din univers, energia primită este chiar mai mare decât cea emisă iniţial, deoarece în drumul ei ea interacţionează cu alte energii-gând identice, care au fost emise de alte persoane. În urma acestui fapt se creează aşa-numitul efect de avalanşă în retur. Tocmai de aceea, în unele tradiţii spirituale, cum ar fi de exemplu tradiţia creştină, se interzice blestemul. Persoana care blestemă se face intermediar între energiile rele ale răzbunării şi ţinta acestora. Cel care blestemă acceptă transferul energiilor rele ale răzbunării şi el intră astfel automat în rezonanţă cu ele, vibrând la unison cu ele, „murdărindu-se“ astfel şi el. Nu are cum să fie altfel, pentru că este ca şi cum am spune că uleiul care este pus într-un vas nu îl unge şi pe acesta.

Bine faci, bine găseşti

Clarificând acest aspect, ne este uşor acum să înţelegem că trebuie să alegem cu grijă „lichidul pe care îl vom pune în vasul sufletului nostru“ şi, dacă vrem să fim fericiţi, sănătoşi şi în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară, trebuie să permitem ca prin noi să se manifeste doar energiile pure şi stările elevate de conştiinţă. În acord cu cele spuse aici, găsim un sfat foarte sugestiv în Biblie, care spune: „Cel ce binecuvântează va fi îndestulat, iar cel ce blestemă va fi blestemat.“ (Pilde 11-12)

În momentul în care cineva doreşte răul cuiva, el emite automat în univers acel gând rău (de răzbunare, de ură) şi, automat, universul răspunde fidel, transmiţând instantaneu acel rău înapoi către cel care l-a emis, influenţându-i astfel fiinţa şi starea interioară. Ştiind acum acest lucru, ne apare destul de clar semnificaţia ascunsă a următoarelor citate biblice:

- ,,Cine ridică sabia, de sabie va pieri.“
- ,,Cine seamănă vânt, culege furtună.“
- „Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul.“
- „Cel ce seamănă nedreptate, seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el.“

În aceeaşi direcţie, întâlnim următoarea formulare plină de înţelepciune: ,,Gândeşti ceea ce eşti, eşti ceea ce gândeşti.“ Tradiţia populară românească spune: ,,Bine faci, bine găseşti.“

După cum vedeţi, aceste recomandări biblice sau ale tuturor marilor înţelepţi, nu sunt nici pe departe îndemnuri sau sugestii restrictive ce ne privează de plăcere şi libertate, aşa cum obişnuiesc să le trateze unele persoane sceptice şi rău intenţionate, care nu pot să-şi stăpânească slăbiciunile şi tentaţiile inferioare. Din contră, aceste recomandări ne sunt oferite cu o foarte mare iubire şi compasiune şi ne este prezentat foarte clar, negru pe alb, cum să trăim în armonie cu universul, cu natura şi cu celelalte fiinţe. Prin aceasta suntem puşi în gardă că umanitatea, prin modul ei de a gândi, se poate înălţa către paradis sau, din contră, se poate coborî în infern.

Fericirea este la îndemâna noastră, a tuturor

După ce ne-am lămurit cum funcţionează Principiul Rezonanţei (despre care am vorbit până acum), ne este mai uşor să înţelegem Legea Acţiunii şi Reacţiunii (sau KARMA, cum este ea numită în tradiţia budistă şi cea hindusă). Fiecare dintre noi devenim astfel responsabili pentru tot ceea ce gândim şi pentru modul în care acţionăm, deoarece în funcţie de aceasta va fi modelat atât universul nostru interior, cât şi cel exterior, în care trăim. Dacă în acest moment chiar tu, cel/cea care citeşti aceste rânduri hotărăşti să alegi calea binelui şi a gândirii pozitive binefăcătoare, te vei salva în felul acesta pe tine însuţi de suferinţă, frustrări şi tot felul de stări chinuitoare şi, în acelaşi timp, prin revoluţionarea ta interioară, vei influenţa în bine universul exterior, precum şi pe celelalte persoane pe care îţi va fi dat să le întâlneşti.

Gândiţi-vă ce s-ar petrece dacă oamenii ar fi cu toţii bucuroşi şi binevoitori. Cum ar arăta lumea în care trăim, dacă la programele de televiziune, în locul filmelor de groază şi pline de violenţă, s-ar difuza emisiuni umoristice, recreative sau dacă s-ar prezenta numai lucruri frumoase? Cum ar fi dacă în ziare, în locul crimelor şi al articolelor calomniatoare de tot felul, s-ar prezenta alte subiecte binefăcătoare, constructive? Cu siguranţă că ar exista mai multă armonie în lume, iar suferinţele şi necazurile ar fi mult mai puţine.

Fragment din cartea Arta de a obţine tot ceea ce îţi doreşti de Aurel Militaru (editurainfinit.ro)


Pietrele preţioase – sănătate de lux


Cercetările moderne în domeniul cristalelor şi al pietrelor preţioase  susţin, la unison cu străvechile ştiinţe ezoterice, că bijuteriile nu au doar un rol estetic, ci şi unul vindecător. Dacă ştim să le alegem, pietrele preţioase ne pot transforma viaţa.

Chiar dacă nu suntem o persoană superstiţioasă, e posibil să fi avut la un moment dat impresia că anumite bijuterii ne fac să ne simţim bine, în timp ce altele, chiar dacă ne plac, ne generează o stare uşor neplăcută, pe care nu o putem explica. Ei bine, nu este doar o impresie. Specialiştii susţin că pietrele şi cristalele pe care le purtăm direct pe piele, ori montate în bijuterii de aur şi argint ne influenţează starea psihică generală. Cu cât pietrele sunt mai valoroase, cu atât ele sunt mai încărcate cu energie cosmică. În principiu, fiecare piatră are un efect benefic asupra organismului, cu condiţia ca ea să fie „purificată” de energiile negative care pot eventual să subziste în câmpul său energetic din cauza unor impregnări anterioare. Locurile în care s-a aflat, persoanele care au folosit-o, evenimentele care s-au derulat în preajma fiecărei pietre preţioase se imprimă în câmpul său energetic şi nu toate aceste impregnări sunt pozitive, benefice.

În prezent, cristaloterapia este o terapie alternativă de succes. Un bun specialist în această terapie ne poate indica afecţiunea de care suferim, studiind culoarea pietrei pe care o purtăm. Tot el ne va sugera pietrele sau cristalele cele mai potrivite pentru tratarea acestor probleme de sănătate. De exemplu, rubinul sau coralul îşi pierde din strălucire şi culoare dacă persoana care îl poartă este anemică; la fel, turcoazul păleşte dacă posesoarea lui are o stare fizică sau psihică proastă.

Cum alegem piatra potrivită

Dacă dorim să ne alegem o bijuterie care să aibă un efect benefic asupra noastră, trebuie să ţinem cont de câteva elemente. Înţelepciunea străveche spune că nu noi suntem cei care ne alegem piatra, ci piatra ne alege pe noi. De aceea, este bine să dăm curs atracţiei faţă de piatra sau cristalul care „ne face cu ochiul”. Dacă ne-a plăcut o anumită piatră la prima vedere sau ne-a captat fulgerător atenţia, înseamnă că este piatra noastră norocoasă. Atunci când ţinem acea piatră în mână îi putem percepe încărcătura subtilă energetică, resimţind o stare de bine şi de mulţumire. În felul acesta intuiţia noastră se adevereşte.

Atunci când ne procurăm o astfel de piatră minunată, este foarte bine să cerem unele indicaţii sumplimentare despre modul său de prelucrare şi să ne ferim de pietrele iradiate. Iradierea este un proces tehnologic prin care se elimină imperfecţiunile pietrelor preţioase. Procedeul este aplicat în special pentru acvamarin, topaz, smarald şi diamant. Colorarea artificială este un alt procedeu care modifică puterea energetică a pietrelor.

La ora actuală se găsesc pe piaţă şi multe pietre false, care nu deţin o încărcătură subtilă benefică. Este indicat să ne procurăm pietrele sau cristalele dorite numai din surse autorizate şi să ne asigurăm că piatra sau bijuteria achiziţionată este veritabilă; eventual, putem solicita un certificat de autenticitate.

Întreţinerea pietrelor

Purificare - După achiziţionare, piatra sau cristalul trebuie purificat de energiile negative. Aceste energii provin, de cele mai multe ori, de la persoanele care l-au purtat sau atins înaintea noastră. În cristaloterapie, pietrele şi cristalele se purifică frecvent, în vederea reîncărcării lor cu energie pozitivă. Se spune că fiecare piatră sau cristal este o entitate care absoarbe, dar şi emană energiile celui care îl foloseşte.

Pentru purificarea cristalelor se pot folosi foarte multe metode simple.
O metodă ar fi să lăsăm cristalul la soare sau la lumina lunii, în aer liber, timp de o zi. Lângă o plantă, procesul de reîncărcare energetică va fi mai rapid.
Dacă pietrele sunt foarte mici, se pot pune într-un recipient de cuarţ sau de ametist, spălat în prealabil cu apă de ploaie.
Pietrele se mai pot curăţa şi cu apă. Le vom ţine în apă rece şi caldă, alternativ, câte cinci minute, iar apoi în apă de ploaie sau în apă de mare pentru câteva ore.
O altă metodă de curăţare este cea cu sare marină. Spălăm piatra cu apă rece şi apoi o aşezăm în sare, la uscat, pentru câteva ore.

Reîncărcare - După curăţare, pietrele trebuie reîncărcate din punct de vedere subtil. Soarele e cea mai bună sursă de reîncărcare energetică, mai ales în momentul răsăritului. Pentru aceasta vom lăsa piatra câteva ore în lumina soarelui.
Important: Pentru a-şi păstra energiile vindecătoare, cristalele şi pietrele trebuie ţinute la distanţă unele de altele şi să nu fie atinse de alte persoane.

Modul de utilizare

În cristaloterapie, cristalele şi pietrele de diverse culori sunt aşezate pe corp ca pe o hartă, deasupra anumitor zone de proiecţie a centrilor subtili de forţă  sau chakra-e. Atunci când acţionăm simultan asupra acestor chakra-e, organismul se echilibrează. Tratamentul pentru afecţiuni grave este ceva mai complex şi poate fi efectuat numai de specialişti. În tratarea unor afecţiuni minore, ne putem folosi de ajutorul pietrelor preţioase şi al cristalelor, chiar şi în absenţa specialistului. De aceea este bine să ştim că corpul nostru are nevoie de şapte culori: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet. Fiecare culoare este asociată unuia sau mai multor centrii de forţă sau chakra-e.

Purtarea unor pietre, sub formă de colier, brăţară, inel sau, pur şi simplu direct pe piele ne poate ajuta foarte mult atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic.

Pietrele şi calităţile lor vindecătoare

Pietrele roşii (coralul, rubinul, piatra sângelui etc.) sunt folosite în tratarea anemiilor, afecţiunilor care provin datorită unei circulaţii deficitare, precum şi în tratarea depresiilor.

Pietrele verzi (smaraldul, turmalina verde, malachitul, jaspul, agata etc.) tratează disfuncţii ale sistemului nervos şi au un efect calmant.

Pietrele albastre (safirul, lapislazuli, turcoazul, acvamarinul) calmează, echilibrează şi tratează afecţiuni ale gâtului, inflamaţii şi sângerări interne.

Pietrele galbene (topazul, citrinul, ambra etc.) tonifică sistemul nervos, tratează afecţiuni ale stomacului şi ficatului.
    
Dicţionar al sănătăţii

ACVAMARIN - induce claritate mentală, putere de stăpânire emoţională, inspiraţie. Este recomandat celor care trec prin probleme afective.

AVENTURIN (cuarţ verde) - induce claritate mentală, putere de sugestie şi concentrare, favorizează meditaţia.

AGATĂ - ajută la depăşirea pragurilor emoţionale, reechilibrează psihic şi vindecă sufletul de diverse frici şi anxietăţi. În combinaţie cu alte pietre, întăreşte efectul acestora.

AMBRĂ (răşină fosilizată) - protejează împotriva stresului, calmează şi îmbunătăţeşte concentrarea mentală. Este indicată în cazul afecţiunilor pulmonare, problemelor de memorie şi stărilor de angoasă sau frustrare.

AMETIST - este un foarte bun transmiţător de gânduri sau intenţii, ajută la conştientizarea unui defect sau a unei greşeli. Este favorabil în dragoste şi inspiră bună-dispoziţie. Se poate aşeza pe stomac sau pe ficat în cazuri de durere.

AZURIT - ajută în procesele de meditaţie şi de vindecare spirituală. Amplifică potenţialul energetic al unei persoane. Poartă noroc în călătorii şi o protejează pe viitoarea mamă în perioada sarcinii.

BERIL - ameliorează afecţiunile intestinale şi grăbeşte vindecarea ulceraţiilor. Este un bun sedativ şi reglează circulaţia sângelui.

CITRIN - grăbeşte cicatrizarea rănilor. Deblochează căile respiratorii şi orificiile organelor interne. Dă putere fizică şi hotărâre. Este recomandat şi celor care vor să renunţe la droguri, ţigări, alcool etc.

CRISTAL DE STÂNCĂ - acţionează ca un catalizator şi conductor de energie. Este un aliat puternic în terapiile alternative. Atunci când este purtat pe piele, echilibrează fluxul energetic al organismului, amplificând efectele celorlalte pietre folosite.

CUARŢ ALBASTRU  - purifică atât mental, cât şi fizic. Este indicat în cazurile de intoxicaţie, dependenţă de cafea, ţigări sau droguri. Ajută la calmare şi stimulează creativitatea.

CUARŢ PUR - este bine să fie purtat în momentele în care ştim că urmează să fim în compania unor persoane care emană gânduri negative sau răutate. Amplifică puterea de convingere, vindecă disfuncţiile hepatice şi reglează tranzitul intestinal.

CUARŢ ROŞU/ROZ - alungă suspiciunea şi neîncrederea. Conferă curaj şi hotărâre, în special în dragoste, fiind recomandat persoanelor timide. Amplifică şarmul şi magnetismul purtătorului. Creşte apetitul sexual.

DIAMANT - creează un puternic câmp de forţă, care protejează de influxurile negative din exterior. În general, ne ajută să trecem cu bine peste blocaje emoţionale, echilibrează tensiunile nervoase, ajută la eliminarea toxinelor din organism. În particular, aduce noroc la bani şi favorizează dobândirea popularităţii.

FLUORIT - se recomandă tuturor celor care suferă de afecţiuni reumatice, artrite sau diverse tipuri de scleroză. Consolidează articulaţiile.

HEMATIT  - reglează tensiunea sângelui şi ajută la cicatrizarea rănilor. Intervine favorabil în procesul respirator şi ajută la regenerarea ţesuturilor. Graţie vitalităţii pe care o degajă, poate fi purtat cu succes şi de persoanele aflate în convalescenţă.

JAD - indicat în cazurile de anemie sau stres. Întăreşte sistemul imunitar şi curăţă organismul de toxine. Piatra poate fi purtată şi de cei care doresc să renunţe la droguri sau alcool.

LAPISLAZULI - influenţează pozitiv puterea spirituală a fiinţei şi intuiţia. Eliberează blocajele mentale şi alungă negativismul. Este un cristal cu efecte terapeutice dintre cele mai puternice.

MALACHIT - intervine favorabil în procesul de învăţare şi sporeşte puterea de concentrare. Se crede că are legătură directă cu emisferele cerebrale, pe care le influenţează în funcţie de zona corpului pe care este aplicat (indicat este să fie purtat pe frunte).

OPAL - protejează şi aduce noroc în dragoste. Este un puternic stimulent intelectual şi ajută în procesul de creaţie. Alungă stresul. Are efect benefic asupra nou-născuţilor, datorită energiei pozitive emanate. Dă curaj şi încredere, alungă coşmarurile.

PIATRA LUNII - trebuie purtată numai de către femei. Are calităţi fertilizante şi afrodiziace. Favorizează procesul de concepţie. Uşurează perioada de sarcină şi naşterea. Intervine benefic în funcţiile rinichilor şi în echilibrarea hormonală.

PIRITĂ - alungă anxietatea şi reglează tranzitul digestiv. Ajută la regenerarea părului.

RUBIN - ameliorează şi chiar vindecă afecţiunile de tip cardiac. Energizează şi vitalizează, redând pofta de viaţă. Se recomandă în special bătrânilor. Conferă încredere celor cu funcţii de conducere sau persoanelor care doresc să se afirme.

SAFIR - intervine favorabil în procesele de tip hormonal şi echilibrează activitatea glandulară. Alungă şi calmează durerile, în special pe cele de mijloc şi de inimă. Stimulează clarviziunea, telepatia şi îmbunătăţeşte imaginea purtătorului. Purtat pe timp de noapte dăruieşte vise frumoase.

SMARALD - aduce armonie în cuplu. Îmbunătăţeşte viaţa sexuală şi relaţiile cu cei dragi. Este bun în orice exerciţiu de meditaţie şi de căutare a echilibrului interior.
Influenţa tainică a culorilor asupra fiinţei umane

Culorile sunt prezente pretutindeni  

Întreaga noastră existenţă este plină de prezenţa culorilor: culorile minunate din natură, culorile obiectelor din casă, culorile hainelor pe care le purtăm, culoarea pereţilor încăperilor, culorile clădirilor, culorile automobilelor şi a feluritelor vehicule cu care ne depalsăm, culorile cărţilor, revistelor, ziarelor, culorile scenelor din filme şi a celor pe care le vedem la televizor, luminile colorate ale artificiilor de sărbători, culorile globurilor şi cele ale ambalajelor pentru cadouri, ori culorile florilor pe care le oferim celor dragi de sărbători

Toate acestea reprezintă prilejuri în care noi interacţionăm cu culorile şi venim în contact cu efectele lor. Tocmai de aceea este util să ştim care sunt efectele fiecărei culori asupra fiinţei umane.

Culori calde - culori reci

De la roşul aprins al unui măr copt, la albastrul profund al cerului senin, o întreagă gamă de nuanţe coloristice ne sugerează apropierea şi depărtarea, intensitatea şi relaxarea.
Cald: Roşu
La extrema caldă, roşul este stimulant, el aprinde flacăra dorinţei, ne face să ne simţim mai puternici şi plini de forţă. Atunci când este predominant într-o încăpere, el dă senzaţia de condensare şi stimulare şi face ca încăprea să pară mai mică.

Rece: Albastru
Oarecum complementar lui, la extrema rece, albastrul, este profund relaxant şi calmant, ne trezeşte înclinaţia către interiorizare şi face să apară în noi afectivitatea. Atunci când albastrul este predominant într-o încăpere, el conferă senzaţia de spaţialitate, prin care noi percepem în mod subiectiv că încăperea este mai mare.

Cald: Portocaliu şi galben
Tot calde, însă mai temperate în efectul lor stimulator, sunt portocaliul şi galbenul. Portocaliul este o culoare prin excelenţă antidepresivă şi face să apară buna-dispoziţie, în timp ce galbenul stimulează gândirea raţională şi este un excelent stimulent mental.

Rece: Turcoaz şi violet
Alături de albastru, tot răcoritoare sunt şi turcoazul şi violetul. Turcoazul este liniştitor, purificator şi reîmprospătător, în timp ce violetul trezeşte speranţa, redinamizează simţul valorii şi ne face să devenim conştienţi de dimensiunea spirituală a vieţii.

Puterea vindecătoare a culorilor
 
Fiecare culoare are propria ei putere vindecătoare asupra fiinţei umane. Fie că alegem să beneficiem de efectul binefăcător al unei anumite culori purtând haine care au acea culoare, fie că alegem să locuim într-o încăpere colorată într-o anumită culoare, fie că ne vom ilumina încăperea cu ajutorul unui bec colorat, de fiecare dată noi vom putea simţi  totodată şi efectul vindecător al culorilor.

Roşu
Roşul este puternic dinamizant şi este un remediul excelent pentru stările de lipsă de putere, pentru stările de moleşeală şi de asemenea este util în caz de hipotensiune.

Portocaliu
Portocaliul conferă elan mobilizator, trezeşte bucuria interioară şi are un puternic efect tonifiant asupra psihicului. El este totodată un puternic remediu afordisiac.

Galben
Galbenul este un puternic stimulent al inteligenţei. El are efect vindecător în caz de reumatism, artrită şi de asemenea ajută întărirea structurii osoase.

Verde
Verdele este culoarea armoniei, a echilibrului şi a neutralităţii. Verdele are un puternic efect vindecător în cele multe situaţii de boală, de la dureri de cap până la cancer.

Turcoaz
Turcoazul este culoarea imunităţii. El are efect vindecător în feluritele boli inflamatorii ori febrile, în cazul tensiunii nervoase ori al agitaţiei mentale.

Albastru
Albastrul face să apară o profundă stare de relaxare în întreaga fiinţă. El are efect vindecător în caz de hipertensiune, astm, migrene şi este un excelent remediu anti-stress.

Violet
Violetul are mai ales un profund efect regenerator din punct de vedere spiritual. El favorizează vindecarea nevrozelor, a tulburărilor mentale şi a epilepsiei.

 
                                           TESTUL CULORILOR


duminică, 27 martie 2011

Descopera acum cine este adevaratul tau model in viata !

Fa intai calculul, apoi manevreaza cursorul pentru a vedea cine este eroul/eroina ta.
Fara smecherii !!!

Calcul :
1.Alege un numar intre 1-9
2.Inmulteste cu 3
3.Adauga 3
4.Inmulteste din nou cu 3
5.Ai obtinut un numar format din 2 cifre.
6.Aduna-le.
Numarul obtinut va arata cine este eroul si modelul tau. 

Modelul tau este  ...

1. Albert Einstein
2. Audrey Hepburn
3. Barbara Streisand
4. Amadeus Mozart
5. Bill Gates
6. Ghandi
7. Maica Tereza
8. Roger Federer
9. Traian Basescu
10. J.F.Kennedy


Stiu, stiu ca are charisma.
Poate intr-o zi vei putea sa fii si tu ca el.
De ce mustacesti?


P.S. Nu mai incerca cu alte numere, el este modelul tau si implicit modelul nostru national si trebuie sa acceptam asta. Asa am ales (unii) si asa-l avem (toti).

Reflexie